Program

Program

Prizadevamo si, da bi s problemom vedno večje količine zavržene hrane ter ostalih odpadkov seznanli čim večje število ljudi.

Več kmalu…