Teden nezavržene hrane Postani podpornik

PRAVILA IN POGOJI PROJEKTA TEDEN NEZAVRŽENE HRANE

 

1. Splošne določbe:

Izvajalec projekta Teden nezavržene hrane je podjetje MMS MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, nosilec projekta je Big Bang, d.o.o. , Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenija. 

Pogoji in razpis delavnic v projektu bodo objavljeni na spletnem mestu www.tedennezavrzenehrane.si. 

Izvajalec v okviru projekta Teden nezavržene hrane prireja delavnice, seminarje in ponudbo, kjer udeleženci spoznavajo načine zmanjševanja zavržene hrane in uporabo živil tako, da čim manj zavržejo. Uraden začetek projekta Teden nezavržene hrane  je 26. 5. 2017 (ob 11:00 uri), zaključi pa se 2. 6. 2017 (ob 23:59 uri). Kandidati za sodelovanje na delavnicah in seminarjih Tedna nezavržene hrane lahko informacije o vsebinah najdejo na spletni strani  www.tedennezavrzenehrane.si/program. Udeležba na delavnicah je brezplačna. Ker je število mest omejeno, se je treba prijaviti prek spletnega obrazca na spletni strani tedennezavrzenehrane.si. Udeleženci delavnic bodo izbrani z žrebom. 

2. Trajanje projekta: 

Projekt Teden nezavržene hrane poteka od 25. 5. 2017 do 2. 6. 2017, v tem času pa se bo odvilo 11 dogodkov. Po uradnem začetku projekta, 26. 5. 2017 ob 11. uri na Pogačarjevem trgu, se bo do 31. 5. 2017 na isti lokaciji odvilo 5 kuharskih delavnic, seminar v Ljubljani in Mariboru, 1. 6. in 2. 6. 2017 pa bo po izbranih restavracijah (seznam restavracij je naveden v programu projekta na spletni strani) po vsej Sloveniji mogoče uživati v posebnih menijih iz zavržene hrane, pripravljenih v podporo naši edinstveni pobudi. 

3. Kdo lahko sodeluje na delavnicah in seminarjih? 

Delavnic v projektu Teden nezavržene hrane se lahko udeležijo vse polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, mladoletne osebe pa v spremstvu starša ali skrbnika. V primeru zahteve Izvajalca bodo morali udeleženci predložiti dokumente, ki dokazujejo njihovo istovetnost in starost (npr. veljavni osebni dokument, potrdilo o stalnem prebivališču v RS). Udeleženci delavnic in seminarjev spoštujejo pravice ostalih udeležencev do nemotenega spremljanja delavnic. Izvajalec si pridružuje pravico, da udeleženca delavnice odslovi, če ne spoštuje pravil in/ali krši pogoje projekta. Na delavnicah in seminarjih bodo prisotni tudi fotografi in video snemalci. Nastali material bo uporabljen v namene projekta. S prijavo na delavnico udeleženci dovoljujejo uporabo in objavo foto in video materiala, na katerem so dokumentirani.

Prijava na delavnice je brezplačna, ponudba in meniji v izbranih restavracijah pa bodo gostom na voljo po cenah, ki jih določijo posamezni ponudniki. 

 

4. Namen projekta Teden nezavržene hrane: 

Evropska gospodinjstva vsako leto zavržejo 27 milijonov ton užitne hrane. Slovenija k tej številki prispeva 150.000 ton. Namen projekta Teden nezavržene hrane je zato osveščanje in spodbujanje k zmanjševanju količin zavržene hrane, saj želimo, da Slovenija postane prva država, ki se bo družno soočila s tem izzivom in tako postala zgled vsemu svetu. Pobudo podpira tudi ustanovitelj gibanja Food For Soul in najboljši chef v Evropi, Massimo Bottura.

5. Varstvo osebnih podatkov 

Izvajalec  in nosilec projekta, ki bosta upravljavca osebnih podatkov, zagotavljata, da bodo kakršne koli informacije, ki jih kandidat posreduje za izvedbo delavnic, uporabljene v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07) in/ali z njegovo privolitvijo. Vse informacije bodo varno hranjene in obravnavane kot zaupne. Kakršno koli razkritje podatkov se bo izvedlo le s privoljenjem kandidata (kar vključuje vsa dovoljenja, ki jih bo podal med sodelovanjem). 

Prijavljeni udeleženec v projektu izvajalcu kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov v sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o projektu, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Izvajalec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe projekta. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 

Izvajalec in nosilec projekta bosta hranila osebne podatke sodelujočih posredovanih v sklopu posameznega dogodka v okviru Tedna nezavržene hrane še 365 dni po poteku projekta. Po tem bo podatke uničil v skladu z določili zakona. 

6. Odgovornosti izvajalca 

Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje spletne strani ali kontaktnega e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve. 

Izvajalec si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta, na katerem poteka obveščanje o projektu, le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši rabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. starejša verzija brskalnika Internet Explorer) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. 

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča projekt. 

Izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. 

7. Postopek reševanja morebitnih sporov: 

Za udeležence je nujno spoštovanje izvajalca ter upoštevanje pravil in pogojev sodelovanja. Reševanje morebitnih zapletov udeleženec najprej sporazumno poskuša rešiti z nosilcem in izvajalcem, v primeru spora pa je za njegovo reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@tedennezavrzenehrane.si

Pravila sodelovanja bodo udeležencem na spletnem mestu www.tedennezavrzenehrane.si dosegljiva do 2. 6. 2017, zatem pa na naslovu nosilca projekta. 

Ljubljana, 17. 5. 2017